آسمان - اسمان افتابی

اسمان افتابی
ورود شما به اسمان افتابی را خیر مقدم عرض می نماییم.
به دلیل بروز بودن سایت لطفا از سایر صفحات وب هم دیدن نمایید.

تبلیغات هزینه نیست بلکه زمینه سازی برای معرفی وب خود به دیگران و درآمد زایی برای شماست .

نويسندگان
مهسا زراعی
تبلیغات


آسمان

ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﻮﺍ ﻧﻴﺴـﺘﻢ 
ﺍﻣـﺎ 

ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ 
ﺣـﺎﻝ ﻋﺠﻴﺒـﻴﺴﺖ 
ﺩﻳـﺪﻥ ﻫـﻤﺎﻥ ﺁﺳــﻤﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺷﺎﻳـﺪ تو  
ﺩﻗـﺎﻳـﻘﻲ ﭘﻴـﺶﺑﻪ ﺁﻥ ﻧـﮕﺎﻩ ﻛــﺮﺩﻱﺳـﺮ ﺑـﻪ ﻫـﻮﺍ ﻧﻴﺴـﺘﻢ 
ﺍﻣـﺎ 

ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﭼﺸـﻢ ﺑـﻪ ﺁﺳـﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ 
ﺣـﺎﻝ ﻋﺠﻴﺒـﻴﺴﺖ 
ﺩﻳـﺪﻥ ﻫـﻤﺎﻥ ﺁﺳــﻤﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺷﺎﻳـﺪ تو  
ﺩﻗـﺎﻳـﻘﻲ ﭘﻴـﺶﺑﻪ ﺁﻥ ﻧـﮕﺎﻩ ﻛــﺮﺩﻱ

+ نوشته شده در یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱ ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ توسط مهیسا نظرات ()


امکانات وب