**مدیونتم تا اخرت**

 

ای کاش دوستی ما با یه دیدار شروع میشد و با یه
دیدار تموم میشد

ای کاش مثل همه تو روز جدایی چشم تو چشم
میشدیم

ای کاش میتونستم اخرین حرفم رو بهت
بزنم

ای کاش توی دوستی مثل بقیه
بودیم

.

.

.

ولی همه اینا با یه حادثه از بین رفت

نه روز جدایی نه حرفی نه خداحافظی و نه
دیداری

ای کاش دوستیمون مثل بقیه بود تا الان که نیستی دل
تنگت نباشم

ای کاش کاش میتونستم اخرین حرفم رو بهت بگم که
مدیونت نباشم

ولی الان باید تا اون دنیا صبر کنم و بعدش بگم :  
دوست دارم 

/ 1 نظر / 28 بازدید
محدثه

خیلی زیبا بود به وبم سر بزن[لبخند]