دل ها خطا نمیکنن

دل های پاک خطا نمیکنن ... سادگی میکنند و

امروز سادگی پاک ترین خطای دنیاست ....

سوت پایان را بزنید .... صداقت من حریف دروغ زمانه نمی شود ....!!!

 

/ 3 نظر / 25 بازدید