گاهی از.....

گآهیــ  اَز  دلتَنگیهآیمـ  احسآس - مــُچالِگیـــ  …
گآهیــ  اَز  اِنسـآنــ  بـودَنمـ  اِحسـآس - خَستِگیــــ …
ـهَر  لَحظهـ  احسآسیـــ  …
وَ  حتیــ  گآهیـــ  پارادوکس -  اینها با یکدیگر
یِکـ  لَحظـهـ  خَندهـ
یِکـ  لَحظهـ  اَشکـــ
یِکــ  لَحظِهـ  حِسـ ِ  تَنهــآییــ  مَحضـــــ
چِقَـــدر  سَختــ  اَستـــ  اِنســآنـ  بودنــ  …
? ?????
پیچــَــک  احــــساســ …
هــَــمیشــ  ه  هـــ َــم  شاعـِـــرانهـ  و  خــــیالـْـ انگیـ ـز  نیـستـ ـ
گآهیـ ـ  میــ پیــ ــچَید  دور  گــِلوے  آدَمــ ـ
و  خـَ ـ ــفـ ه  اشـْـ  مــــے کـُـنَـد …
? ?????
اینــــ  بـــ ــار  هــــہ  آمــــدے
دستــانتــ  را  روے  قلبمـــ  بـــگـذار
تـــــا  بفهمــے  اینــــ  دلــــ  …
بــــا  دیـــ ـد نــــ  تــــــــو
نــمــے  تــپـــد
مــے  لــ ــ ــرزد  …

/ 1 نظر / 24 بازدید
سایت کلبه ی غشق

سلام وبلاگ خوبی دارید . به سایت عاشقانه کلبه ی عشق هم سربزنید و نظر خودتونو درمورد سایت ومطالبش بگین