دیگر گذشت.....

 

گذشت
دیگر آن زمان که فقط یک بار از دنیا می رفتیم

حالا یک بار از شهر می رویم …

یک بار از دیار …

یک بار از یاد…

یک بار از دل …

و یک بار از دست …

/ 1 نظر / 26 بازدید
آیت الله مفتخور

با درود را ه اول قابل برگشت نیست اما پنج راه بعدی چرا! [گل][لبخند][گل][بغل][گل]