یادم باشد

یادم باشد که زیبایی های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی های 

بزرگ باشند

یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می 

خواهم باشند

یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم

که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی تواند مرا با خود آشتی 

دهد

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم

چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی تواند با دیگران مهربان باش

/ 2 نظر / 27 بازدید
تنهای عاشق

. سعی نکن متفـــــاوت باشی فقط خـــــوب باش این روزها خــــوب بودن به اندازه کافی متفـــــاوت است . .

محمدرضا

وبلاگ زيبايي داريد[گاوچران]