خداحافظ

 

"تقدیم"

به "کسی" که

"نمیدونه"؟؟

 واسه "اونه"

که "پست" میزارم

"سهم"

"من" از “تـــــــــــو”

"عشق" نیستــــــــــــــ 

"ذوق" نیستـــــــــــــــــــــــــــــ 

"اشتیاق" نیستــــــ

همان "دلتنگی"

بی "پایانی"

است که

"روزهــــــــــــــا"

"دیوانــــــــه ام" می کند

"شبها"

"حیرانم"!!

"امشب" هم "گذشت"

"صبح شد"

"تو"

در "خواب"

ولى "من"

بدون "خواب"

باز هم

"ناامید" نیستم

مثلِ "همیشه"

برای "تو"

"می نویسم...

/ 0 نظر / 47 بازدید