من هیچم

مـט בیگر هیچمـــ نـــﮧ احساسے בارمــ نـــﮧ شوقے و نـــﮧ روحے براے زنـבگے مـט فقط یکــ جسممــ یکــ جسمــ تو خالے . . . وقتے روح בر بـבنتـــ نباشـב سبکــ مـے شوے و نابوב شـבنتـــ بـــﮧ ساבگے شکل مـے گیرב . . . مـט هیچمـــ . . .

/ 2 نظر / 29 بازدید
امیر2

مادر و پدر ایشان از هم جدا شدند و پدر ایشون هم مجددا ازدواج کردند که مادر ارمیا همسر اول ایشون هستش. مادر ساکن: ایران-تهران-منطقه نیروی هوائی محله فعلی خیابان سازمان برنامه پدر ساکن: ایران-تهران-شهرک غرب همسر ارمیا با نام میشائیل هانس از مسیحیان جذب شده توسط این سازمان است که همکاری با این سازمان را پذیرفته است. اورینب مشایخی یا ارمیا در آلمان توسط 3 خانواده طرفدارن منافقین حمایت مالی می شود پس از معرفی وی به شبکه من و تو1 مقدمات حضور وی برای شرکت در این شوی تلویزیونی انجام می شود. وی پس از گذراندن دوره های آواز و شناخت دستگاه های موسیقی وارد آکادمی موسیقی گوگوش شد. لازم به ذکر است این شخص به گونه ای انتخاب شده است که از هر نظر در فضای مجازی بدون سابقه قبلی است. شخصی که حتی یک ایمیل و پروفایل در هیچ سایتی ندارد. این درحالی است که بقیه هنرجویان حاضر در آکادمی حضور فعالی در اینترنت هستند.

امیر2

این به همه جوونای ایرانی ربط داره.مایی که میشینیم پای ماهواره و برنامه هاشو نگاه میکنیم غاقل از اینکه اینا پشت هر کارشون یه نقشه است.عزت زیاد آبجی.