باید کسی باشد...

تا بغض‌هایت را قبل از لرزیدن چانه‌ات بفهمد...
باید کسی باشد...
... که وقتی صدایت لرزید بفهمد...
که اگر سکوت کردی، بفهمد...
باید کسی باشد...
که اگر بهانه‌گیر شدی بفهمد...
باید کسی باشد...
که اگر سردرد را بهانه آوردی برای رفتن نبودن بفهمد...
بفهمد که درد داری...
که زندگی درد دارد...
بفهمد که دلگیری...
بفهمد که دلت برای چیزهای کوچک تنگ شده...
بفهمد که دلت برای راه رفتن، برای دویدن، تنگ شده. . .
آری...همیشه باید کسی باشد.....

/ 1 نظر / 26 بازدید
ژيلا

[گل][گل][گل][گل] [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [گل][گل][گل][گل]