ای کاش...

 

امشب در خلوت تنهایی ام آهسته بی تو گریستم 

 

کاش صدای هق هق گریه ام را باد به تو می رساند 

 

تا بدانی که بی تو چه می کشم 

 

کاش قاصدک به تو  می گفت که در غیاب تو  

 

رودی از اشک به راه انداخته ام 

 

و کاش پرنده ی سوخته بال عاشق از جانب من  

 

به تو این پیغام را می رساند که:

 

امید و آرزوهایم بی تو آهسته آهسته

 

در حال فرو ریختن است.

/ 4 نظر / 39 بازدید
tanaz

چشمان بارانیم را روبه خدا میکنم دستانم را به آسمان می رسانم خیره درچشمان خدا درانتظار دستانش تا اجابت کند رویایم را[گل]

سمیه

بی او دیگر آرزویی ندارم[افسوس]

CRAZY_GIRL

خرسند شدیم ازینکه امروز.. رنگ دگر است نه رنگ دیروز..