نگاه

نمی دانم چرا این گونه است ؟ وقتی نگاه عاشق کسی به توست

میبینى ٬ اما ، دلت بسته به مهر دیگرى است

بی اعتنا می گذرى و عاشقانه به کسى می نگرى که دلش پیش تو نیست . 

/ 1 نظر / 24 بازدید
امین

خيــلي درد داره وقتي مي بيني کسي که يه روز براي موندنت دست به دعا برداشته بود؛ امروز براي رفتنت، نذر کرده...!!