عاشق شدم


بـه چـشـمـهـایـت بگــو . . . 
نـگـاهـم نکنند... 
بگو وقتی خیره ات میشوم 
سرشان به کار خودشان باشد . . . ! 
نه که فکر کنی خجالت میکشم ها . . . 
نه ! 
حواسم نیست . . .
عـاشـقـت مـی شـوم . . .

/ 0 نظر / 31 بازدید